Hartelijk welkom

bij de Vrienden van Aldenhorst.

 

“Vrienden van Aldenhorst” is een stichting die op 25 november 2015 is opgericht en op 1 december 2015 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Ons doel is om met de hulp van burgers, bedrijfsleven en instellingen uit Mill & omstreken gelden bijeen te brengen voor de bewoners van zorgcentrum Aldenhorst (inclusief de verpleeghuizen De Meihorst en Buitenhorst).

Met die geldmiddelen gaan wij projecten ondersteunen die de woonomgeving aantrekkelijker en sfeervoller maken en zo het welzijn van de bewoners bevorderen. Regelmatig zullen wij op deze website aandacht besteden aan deze projecten. Ook de donateurs worden bekend gemaakt, tenminste wanneer zij dat zelf wensen.

Door deze directe relatie tussen de geldgevers en de projecten te leggen, willen wij de band tussen de bewoners van Aldenhorst-Meihorst-Buitenhorst en de Millse gemeenschap versterken.

Daarom vragen wij u om “Vriend” van de “Vrienden van Aldenhorst” te willen worden, door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening (IBAN) NL49SNSB0706064216 bij de SNS bank. Wij vragen er uw begrip voor, dat wij om veiligheids- en administratieve redenen giften in contanten niet kunnen accepteren.

Ook suggesties voor projecten die de woonomgeving en het welzijn van onze ouderen kunnen bevorderen, zijn zeer welkom. Helpt u mee? Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Marco Sichtars, voorzitter
John van Grinsven, secretaris
Tiny van Lith-Van den Heuvel, penningmeester

Adres

Tipweg 10

5455 RC Wilbertoord

Contact

☎ +31-640648240
 ✉  vriendenvanaldenhorst@gmail.com