Home » ACTUEEL

10 juli 2021

OPEN DAG DIERENWEIDE

Nu de coronaregels het weer toelaten, gaan we de ingebruikneming van de volière vieren:

met een Open Dag op 10 juli 2021 van 14.00 uur tot 17.00 uur (coronaproof!).

Locatie: dierenweide bij zorgcentrum Aldenhorst, Pastoor Maasstraat 7 te Mill.

De officiële opening van de volière wordt verricht door wethouder Van Daal. 

U kunt uiteraard de dieren bezoeken. Er is een grabbelton voor de kinderen en een kleine loterij met leuke prijzen.

Wij nodigen bewoners van het zorgcentrum, hun familie/mantelzorgers, personeel en vrijwilligers van Aldenhorst/Pantein, omwonenden en belangstellenden, jong en oud, van harte uit om langs te komen. 

Graag tot de 10e juli !!!

 

 

Oktober 2020

VOLIèRE GEREED

Op 23 oktober voltooide montagebedrijf Rick Jagers uit Venhorst de nieuwe volière in onze dierenweide. 
Wegens de beperkingen door de coronopandemie zit een officiële opening er helaas niet in. Daarom voegen we hier een foto van de nieuwste aanwinst bij. In de hoop dat we in het voorjaar van 2021 wellicht wel een feestelijke bijeenkomst mogen/kunnen organiseren. 

 

 

Juli/augustus 2020

GOED NIEUWS!

Onze stichting heeft van de gemeente Mill en Sint Hubert een leefbaarheidssubsidie ontvangen voor het plan om in de dierenweide een volière aan te leggen. Hier zullen allerlei sier- en zangvogels een tehuis gaan krijgen. We gaan hiermee beginnen na de vakantieperiode. Nadere berichten volgen. 

 

Juni 2018

NIEUWE BANKREKENING

Onze stichting heeft een nieuwe bankrekening:

NL49SNSB0706064216 bij de SNS bank.

 

 

18 december 2017

WE HEBBEN EEN LOGO & .....

Om onze herkenbaarheid te vergroten, hebben we besloten een logo te ontwerpen. U vindt het resultaat in het klein boven elke pagina en in groter formaat op onze homepage. Als bestuur zijn we best tevreden over dit logo en hopen dat u onze mening deelt. 

                                                                                       &

Bij deze wensen we al onze donateurs en relaties fijne, vredevolle, Kerstdagen en een heel voorspoedig en gezond 2018 !

 

21 september 2017

STICHTING ACTIVITEITEN MILL SCHENKT € 1000,- 

Gisteren ontvingen we het verheugende bericht dat de Stichting Activiteiten Mill (SAM) besloten heeft € 1000,- te doneren voor ons project "Dierenweide Aldenhorst". De SAM organiseert elk jaar samen met voetbalvereniging Juliana de Vakantiejaarmarkt in Mill. Van de inkomsten uit die jaarmarkt ondersteunen ze allerlei acties en sociale activiteiten; zie de website www.beleefhetinmill.nl. Mede namens de bewoners van zorgcentrum Aldenhorst danken wij de Stichting Activiteiten Mill heel hartelijk voor deze gulle gift. Deze stelt ons in staat de verzorging van de dieren en het onderhoud van terrein en het verblijf te bekostigen.  

 

September 2017

NIEUWE PENNINGMEESTER

Omdat onze penningmeester Harrie Poos wegens gezondheidsredenen zijn taak moest neerleggen, hebben we een opvolger gezocht en gevonden: Tiny van Lith-van den Heuvel uit Wilbertoord. Wij zijn blij dat we deze wisseling van de wacht op zo´n korte termijn hebben kunnen realiseren.

Harrie, hartelijk dank voor je inzet voor de Vrienden van Aldenhorst!

Tiny, veel succes in deze nieuwe functie!   

 

Augustus/september 2017

OPKNAPBEURT DIERENVERBLIJF ALDENHORST

In augustus hebben we een begin gemaakt met het opknappen van het dierenverblijf Aldenhorst. Mede dankzij een gifte van Pantein konden de benodigde materialen worden aangeschaft. Samen met een vrijwilliger hebben de bestuursleden van onze stichting flink de handen uit de mouwen gestoken en inmiddels het gaas vervangen en een deel van het dierenverblijf gebeitst. Wanneer het weer een beetje meezit, kunnen de werkzaamheden hopelijk nog voor het najaar afgerond worden. 

 

Juni 2017

VRIENDEN VAN ALDENHORST EN CAMPING BOSZICHT OP DE BRES VOOR DIERENWEIDE ALDENHORST

Zie bijgevoegd artikel uit De Neije Krant van 20 juni 2017

 

De Neije Krant artikel dierenweide 20172006
PDF – 779,6 KB 151 downloads

December 2016

KERSTVERSIERING ALDENHORST

De vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de kerstversiering in zorgcentrum Aldenhorst vroegen ons om hulp. Een deel van de kerstversiering en -verlichting is oud en versleten. Ook enkele (kunst)kerstbomen hebben hun beste dagen gehad. Wij hebben besloten uit onze beperkte middelen een bijdrage van € 100,- beschikbaar te stellen, zodat de bewoners ook dit jaar van sfeervolle feestdagen kunnen genieten.

 

Juli 2016

€ 700,- VOOR ONZE STICHTING!

Op een zeer drukbezochte feestelijke bijeenkomst in zorgcentrum Aldenhorst overhandigde het Ondernemerscollectief Mill (OCMill) de opbrengst van de Lifestyle-avond Puur! van 1 april aan onze stichting. Wij zijn het OC Mill heel dankbaar voor deze gift, die we in goede afstemming met de bewoners van het zorgcentrum (Ideeënbus) gaan besteden. Hopelijk volgen nog meer organisaties dit goede voorbeeld!

 

19 mei 2016

ANBI STATUS VERKREGEN!

De Belastingdienst heeft Vrienden van Aldenhorst met ingang van 25 november 2015 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (afgekort: ANBI). Dit betekent dat onze stichting voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen qua doelstelling, bestuurssamenstelling, afscheiding van vermogen, beleid, kosten en transparantie van inkomsten & uitgaven. Voor onze donateurs is de prettige bijkomstigheid, dat giften aan een ANBI aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.  Dus nu hebt u nog meer reden om ons financieel te steunen!

 

11 mei 2016

DE IDEEëNBUS IS GEPLAATST

Op 11 mei 2016 hebben we een originele melkbus als ideeënbus geplaatst in het restaurant van Aldenhorst. Hiermee willen we suggesties ophalen bij de bewoners en hun familie, contactpersonen hoe het interieur of de buitenomgeving van het zorgcentrum verfraaid, veraangenaamd of comfortabeler ingericht kan worden. We hopen voldoende inbreng te krijgen. Het beste idee zullen we proberen te (laten) realiseren, met geldelijke ondersteuning van onze stichting. 

Op de foto hieronder: onze secretaris John van Grinsven met zijn moeder Toos, bij de zojuist geplaatste melkbus in restaurant Aldenhorst.

 

25 februari 2016

OPBRENGST LIFESTYLE-AVOND IN MILL VOOR STICHTING VRIENDEN VAN ALDENHORST

Op vrijdag 1 april 2016 - dit is geen grap - organiseert het Ondernemerscollectief Mill een lifestyle-avond onder de naam "Puur!" in ´t Lagerhuis aan de Beerseweg in Mill. Aanvang: 19.30 uur. De opbrengsten van deze avond, met veel activiteiten en stands, zijn bestemd voor onze stichting!!! Een geweldig initiatief, waarvoor wij de leden van OC Mill heel dankbaar zijn. Uiteraard hopen wij op een grote opkomst en een dito opbrengst.

 

10 februari 2016

NIEUWE SECRETARIS

Wij zijn heel blij op korte termijn een waardig opvolger gevonden te hebben voor onze zo plotseling overleden secretaris Mies van Grinsven.

Diens taak is per 3 februari 2016 overgenomen door zijn zoon John van Grinsven. Het blijft dus in de familie. Wij kennen John al langer en weten dat hij een grote ervaring heeft in het verenigings- en stichtingsleven. Zijn toetreden tot ons stichtingsbestuur betekent, dat wij zowel getalsmatig als kwalitatief weer op sterkte zijn. We zien uit naar een goede samenwerking en wensen John veel succes. 

 

27 januari 2016

IN MEMORIAM MIES VAN GRINSVEN

Nog maar net gestart met onze stichting, hebben wij deze week al onze secretaris verloren. Op 26 januari jl. overleed Mies van Grinsven geheel onverwachts, op 82-jarige leeftijd. Wij zijn verbijsterd en bedroefd; we kunnen zijn dood nog niet bevatten. Mies was een fervent strijder voor de belangen en het welzijn van de ouderen en van de bewoners van zorgcentrum Aldenhorst in het bijzonder. Daarom was deze stichting voor hem zo belangrijk. Hij was vol plannen, recht door zee, vasthoudend en had een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Tegelijkertijd was hij een heel gemoedelijke levensgenieter, nooit om een praatje verlegen met een groot netwerk in de regio. Iedereen kent/kende Mies en omgekeerd. Hij heeft in het verleden ook talloze bestuursfuncties bekleed bij diverse sociale en culturele verbanden op lokaal en regionaal niveau.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Toos, voor wie hij vele jaren met grote toewijding heeft gezorgd, en zijn familie. Wij wensen hen de kracht om dit zware verlies te dragen.

Mies, we zullen je missen!

 

16 december 2016

Ons eerste openbare optreden: in de Neije Krant van 15 december 2015 staat op de voorpagina een artikel over onze stichting.

http://issuu.com/inmill/docs/dnk_dec15_online/1?e=6697760/31984775

Wanneer het aanklikken van de link niet werkt, kunt u deze met "kopiëren" en "plakken" in uw browser invoegen.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb