Home » Colofon

Deze website is samengesteld door de stichting ”Vrienden van Aldenhorst", Tipweg 10 te 5455 RC Wilbertoord (gem. Mill en Sint-Hubert). 
Wij behouden ons het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment aan te (laten) passen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging.
Voor de inhoud, opmaak en veiligheid van pagina’s van externe organisaties waarnaar – al of niet door hyperlinks - verwezen wordt, is stichting "Vrienden van Aldenhorst" niet verantwoordelijk.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving inzake privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren, waarvoor de bezoeker van de website de verantwoordelijkheid draagt.
Stichting "Vrienden van Aldenhorst" kan geen garantie bieden voor de veiligheid van deze website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Maak een Gratis Website met JouwWeb